Единствено партнерство

Единствено партнерство

AngelBiss брзо ги проширува дистрибутерите на глобално ниво од 2017 година. Еве неколку единствени дистрибутери.

За концентратор на кислород:

India
Iraq
Malaysia
Thailand
Nepal

Индија

Ирак

Малезија

Тајланд

Непал

Машина за вшмукување

Thailand
Pakistan
Iraq

Тајланд

Пакистан

Ирак

Стратешка дистрибуција

India
Iraq
Malaysia
Netherlands
Ukraine

Индија

Ирак

Малезија

Холандија

Украина