Озон

  • Oxygen Generator Ozone

    Озон на генераторот на кислород

    Раствор на концентратори на кислород AngelBiss во генератор на озон. Концентраторот на кислород AngelBiss може да го претвори кислородот во озон со снабдување со кислород до генераторот на озон. Озонот игра важна улога во стерилизацијата, отстранувањето на мирисот, зачувувањето храна и прочистувањето на водата.